Generalni pokrovitelj
Pokrovitelji
Zajednica sportova PGŽ
Sponzori
Medijski pokrovitelji

Članci

Kodeks ponašanja

 

logo vk lošinj1

 

 

donosi

KODEKS PONAŠANJA

vaterpolista, trenera i roditelja u Vaterpolo klubu “Lošinj”

 

 

I - UVOD 

Članak 1. 

Ovim kodeksom utvrđuju se načela ponašanja vaterpolista, trenera, roditelja i drugih članova Vaterpolo kluba “Lošinj” (u daljnjem tekstu: Klub) u pogledu ostvarivanja osnovnih statutarnih programskih ciljeva i djelatnosti Kluba, te poštivanja odnosno izvršavanja njihovih prava, obaveza, odgovornosti i dužnosti koje proizlaze iz zakona i drugih relevantnih akata koji uređuju područje sporta. 

Ovaj kodeks ima za cilj promovirati osnovne elemente izgradnje karaktera i sportske etike koji se sadržavaju u konceptu sportskog ponašanja u ključnim principima: povjerenje, poštovanje, odgovornost, transparentnost, pravednost, briga i socijalizacija, te da se najveći rezultati sporta mogu ostvariti kada se ponašanje, treninzi i natjecanja odražavaju u skladu s ovim načelima. 

Izrazi vaterpolist, trener, član i sl. u kodeksu nisu rodno određeni i odnose se na pripadnike oba spola jednakopravno.

Svi vaterpolisti, treneri, roditelji i drugi članovi Kluba prihvaćaju kao izraženu volju ovaj kodeks s danom njegovog objavljivanja na internetskoj stranici Kluba www.vklosinj.com

II - PRAVILA PONAŠANJA VATERPOLISTA 

Članak 2. 

Vaterpolisti Kluba dužni su pridržavati se pravila i kodeksa ponašanja našeg Kluba u svim prilikama i za sve vrijeme članstva, a to podrazumijeva: 

 • u svakoj prilici govoriti afirmativno o Klubu;
 • prisustvovati manifestacijama od javnog interesa na koje su pozvani i na taj način promovirati Klub;
 • izbjegavati sporove nastale u razdoblju trenažnog procesa i na natjecanjima sporove van toga smanjiti na najmanju moguću mjeru, te ih riješiti na civiliziran način u okviru struktura Kluba.

Članak 3. 

U cilju postizanja što boljih rezultata i promoviranja Kluba vaterpolisti su dužni:

 • dolaziti na treninge redovito 15 minuta prije zakazanog početka treninga i biti spremni za trening;
 • na treningu biti u opremi
 • poštovati zabranu komuniciranja i ponašanja koje dovodi do bilo kakvog incidenta ili ekscesa, obavezno preduhitriti sve incidentne odnosno ekscesne situacije – ozljede, bolesti itd.
 • na natjecanjima obavezno nositi opremu i odjeću Kluba;
 • za rješavanje eventualnih problema kontaktirati prvo trenera, a tek potom odgovarajućeg koordinatora Kluba;
 • kontakti s medijima mogu se obavljati samo uz prethodnu suglasnost predsjednika, odnosno dopredsjednika Kluba;
 • ponašati se civilizirano u javnom životu (zabranjeno konzumiranje alkohola, droga,cigareta I drugih opijata, te noćni izlasci poslije 23,30 h za sve maloljetne članove Kluba);
 • imati korektan odnos prema ostalim vaterpolistima, natjecateljima, suparnicima, sucima, navijačima, klupskom vodstvu;
 • ponašati se civilizirano na putovanjima u zajedničkom prijevozu ili drugim prijevoznim sredstvima i u skladu s pravilima koje će odrediti trener i vođa puta;
 • ispoštovati sve upute vezane za zdravstvenu problematiku i liječničke preglede;
 • odazvati se svim pozivima za reprezentaciju;
 • biti uzoran član zajednice.

   

III - PRAVILA PONAŠANJA TRENERA

Članak 4.  
 
U cilju postizanja što boljih rezultata i promoviranja Kluba trener je dužan:

 • ponašati se shodno svim odredbama ovog kodeksa koji su primjenjivi u konkretnoj situaciji;
 • prilagoditi plan treninga i natjecanja datoj situaciji i izvršavati dogovorene obaveze prema utvrđenom planu i programu;
 • dolaziti na treninge redovito 15 minuta prije zakazanog početka treninga;
 • biti u opremi Kluba na treningu i natjecanju, kada je to predviđeno;
 • obavezno preduhitriti sve incidentne, odnosno ekscesne situacije;
 • za rješavanje eventualnih problema odmah kontaktirati odgovorne osobe Kluba
 • kontakte s medijima može obavljati samo uz prethodnu suglasnost klupskog vodstva;
 • ponašati se civilizirano u javnom životu;
 • ne smije prihvaćati druge angažmane bez dozvole Uprave Kluba, imajući u vidu da je isti angažiran od Kluba;
 • imati korektan odnos prema vaterpolistima, suparnicima, sucima, navijačima, klupskom vodstvu;
 • ponašati se civilizirano i u skladu s pravilima, koji su prethodno dogovoreni na putovanjima u zajedničkom prijevozu ili drugim sredstvima prijevoza i to činiti u suradnji s vođom puta;
 • prilagoditi način odijevanja i ponašanja u javnom životu, a u skladu s okolnostima situacije;
 • odazvati se svim pozivima reprezentacije;
 • biti uzoran član zajednice.


Sankcije za prekršaje iz ovog člana primjenjuju se isključivo u skladu s propisima koji reguliraju područje sporta, kao i važećim aktima Kluba, odnosno ugovorom.
IV - PRAVILA PONAŠANJA RODITELJA
 

Članak 5.

U cilju razvoja vaterpolskog sporta, ostvarivanja temeljnih načela sporta, poštivanja sportske etike, izgradnje osobnosti pojedinaca i pripadnosti Klubu, stvaranja i osiguranja međuljudskih načela, te promoviranja Kluba, roditelji su dužni preduzeti sve potrebne aktivnosti, a naročito:

 • ne smije prisiljavati svoje dijete da se bavi sportom, ako to dijete ne želi;
 • uvijek mora imati na umu da dijete sudjeluje u sportu kako bi bilo društveno biće, zabavljalo se i da je sport igra za djecu, a ne za odrasle;
 • o bilo kakvim fizičkim ograničenjima ili bolestima koja mogu utjecati na sigurnost djeteta ili druge djece, obavještava trenera ili drugu odgovornu osobu u Klubu;
 • naučiti bar temeljna pravila sporta i natjecanja;
 • obavezno biti pozitivan primjer djeci i ostalim roditeljima i podržavati sportsko ponašanje iskazujući poštovanje, pristojnost i podršku svim vaterpolistima (natjecateljima), trenerima, službenim osobama I biti uzor I primjer roditelja u sportu;
 • ne smije sudjelovati ni u kakvom obliku nesportskog ponašanja sa službenim osobama, trenerima, vaterpolistima, roditeljima, kao što su dobacivanje i ruganje ili upotreba prostačkog ili uvredljivog jezika ili gesta, a posebno fizičkog obračuna ili pokušaja fizičkog obračuna;
 • za rješavanje eventualnih problema prvo kontaktirati odgovornu osobu Kluba, a tek potom trenera;
 • ukoliko ne postoje objektivne okolnosti (bolest, obaveze prema školi, praznici, godišnji odmori), obavezno je da organizira dovođenje djeteta na treninge redovno i najmanje 15 minuta prije zakazanog početka treninga biti spremni za trening;
 • svakog mjeseca, do utvrđenog datuma, podmiriti članarinu i druge financijske obaveze koje ima prema Klubu;
 • ispoštovati sve upute koje se odnose na zdravstvena pitanja i surađivati sa zdravstvenim službama i posebnim organima koji provjeravaju upotrebu nedozvoljenih stimulativnih sredstava;
 • osigurati sudjelovanje svog djeteta u reprezentaciji u slučaju poziva za to;
 • učiniti sve da uputi svoje dijete da je važnije dati sve od sebe nego pobijediti, tako da se nikad ne osjeti poraženim radi rezultata natjecanja ili svojih sposobnosti;
 • promovirati emocionalnu i fizičku dobrobit natjecanja iznad bilo kakvih vlastitih želja za pobjedom svog djeteta;
 • roditelj djeteta učlanjenjem u Klub i plaćanjem članarine automatski daje suglasnost da njegovo dijete sudjeluje na svim natjecanjima, turnirima, pripremama i drugim aktivnostima organiziranim od strane Kluba, ukoliko se nije drugačije pismeno očitovao
 • roditelj djeteta učlanjenjem u Klub i plaćanjem članarine automatski daje suglasnost Klubu da može za potrebe Kluba koristiti fotografske i video-materijale snimljene za vrijeme trenažnih procesa, utakmica, turnira i drugih aktivnosti organiziranih od strane Kluba, ukoliko se drugačije nije pismeno očitovao
 • poštovati službene osobe, postupati u skladu s njhovim obavezama i ne dovoditi u pitanje njihov autoritet i ne suprotstavljati se trenerima, službenim osobama kluba, natjecanja, već sva pitanja  raspraviti na dogovorenom mjestu i vremenu;
 • suzdržavati se od upotrebe cigareta, alkohola i sl. na svim sportskim događajima;


Nepostupanjem po gore navedenom čini se klupski prekršaj.

Članak 6.  
 
Svako narušavanje dužnosti je klupski prekršaj i automatski dovodi do sankcija prema prekršitelju, o čemu odluku donosi Upravni odbor Kluba i to:

 • Usmenom opomenom
 • Pismenom opomenom
 • Prestankom članstva u Klubu
 • Raskid ugovora s trenerom
 • Za sve prekršaje koji nisu obuhvaćeni ovim kodeksom, Upravni odbor rješavat će posebnim odlukama.

Član 7. 

Ovaj kodeks stupa na snagu danom donošenja.

Mali Lošinj, 10.11.2013.

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.